08 júna 2002

Domino Fórum, 6.6.2002:
Pravda o povodniach

Skromne a neformálne sa minulý týždeň uskutočnilo v Bratislave fórum odborníkov na tému vplyv lesa na tvorbu povodní – jedna z najlepších akcií svojho druhu za posledné roky vôbec. Téma bola zvolená nanajvýš aktuálne: blíži sa leto, prídu ďalšie povodne a médiá sa vrhnú na aktivistov z mimovládnych organizácií. Tí budú opäť bubnovať na poplach pred lesohospodármi, ktorí vraj podceňujú vododržnú schopnosť lesa a spôsobom hospodárenia v lese sa stávajú hlavnými zodpovednými za úmrtia a škody vzniknuté pri záplavách.

Ukázalo sa, že spoločenské mystifikácie o priamom vplyve zalesnenia krajiny na výskyt povodní možno rozdrviť i tou najjednoduchšou, no poctivou a striktne vedeckou argumentáciou. Niet najmenších pochybností o tom, že les vplýva pozitívne na vyrovnávanie prietokov v povodí. Proces vzniku povodní je však oveľa zložitejší, než je jeho jednofarebná mediálna interpretácia. Les je len jedným z mnohých faktorov, ktorých vzájomná interakcia v čase a priestore môže oslabiť, ale paradoxne i zosilniť priebeh povodňovej vlny.

Nesklamali ani vodohospodári a hovorilo sa najmä o známych, i keď „zabudnutých“ riešeniach, ktoré sú lacné a efektívne zároveň. Ide o úpravy tokov a výstavbu malých pružných nádrží (tzv. suchých poldrov), ktoré sú moderným a na Západe veľmi rozšíreným riešením.

V slobodnej spoločnosti dochádza k pravidelnej konfrontácii dvoch názorových línií. Jedna vychádza zo štátneho sektora a zvykne ponúkať drahé, neefektívne, no zároveň precízne a zodpovednejšie riešenia. Druhá reprezentuje mimovládnu scénu a jej riešenia sú zvyčajne opačné: lacnejšie, pružné, súčasne však menej zodpovedné a až priveľmi často odborne nekvalifikované. Zdá sa, že drvivá mediálna prevaha „nezávislého“ sektora primäla ich súperov k vzopätiu sa okolo pravdy.

Možno sa vďaka tomu aj slovenská mediálna sféra tento rok vyvaruje bulvárneho laškovania s nebulvárnymi témami.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 23/2002 (6.6.2002)

Žiadne komentáre: