05 januára 2000

Prednášky, prezentácie, verejné vystúpenia

Od októbra 2004 (aktualizované k 30.09.2008):

13.11.2008 - A4: Verejná diskusia
Názov podujatia: diskusia o globálnom otepľovaní. (link)
Téma: "Vráti sa doba ľadová alebo nám prihára?"
(S klimatológom Pavlom Nejedlíkom)

27.9.2008 - Prednáška
Názov podujatia: Program školy verejnej politiky.
Názov prednášky: "Pravicové riešenia environmentálnych problémov."

19. júla 2008 - Festival Pohoda: Verejná diskusia
Festival Pohoda na trenčianskom letisku. (link)
Téma: Globálne otepľovanie: pravda či výmysel?
(Ďalší panelisti: Juraj Lukáč, Lesoochranarske zoskupenie Vlk, Karel Polanecký, Greenpeace).

10. 4. 2008 - Tlačová konferencia KI
TK pri príležitosti vydania štúdie Analýza rizík korupcie a klientelizmu pri správe štátnej pôdy a nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov v pôsobnosti Slovenského pozemkového fondu. (link)

10. 12. 2007 - Rádio Regina: Diskusia
Rádio Regina, relácia Kontakty, diskusia
Téma: Zvyšovanie cien potravín
(Ďalší účastníci diskusie: Ivan Oravec, predseda SPPK, Gejza Blaas, riaditeľ VÚEPP a Jozef Orgonáš, generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu)

13.11.2007 - Prednáška
Prednáška v rámci doktorandského štúdia, Nitra.
Téma: "Legislatíva odpadového hospodárstva – proces vzniku a dopady na trh s odpadmi /riešenie odpadov z pohľadu rozhodovania vlády/"

6.11.2007 - Prednáška na konferencii
Téma konferencie: "Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR (verejná správa - podnikateľské prostredie - samosprávy)" (link)
Téma prednášky: Odpady a úlohy vlády pre zefektívnenie odpadového hospodárstva.

5. 11. 2007 - Verejná diskusia
OZ AKO a EurActiv.sk
Téma: Environmentálna politika: regulácie či prísľuby? (link)
(Ďalší účastník diskusie: Martin Hojsík z Greenpeace)

13. 11. 2007 - TA3: Diskusná relácia
Názov relácie: Analýzy a komentáre
Téma: Prečo ceny potravín rastú?
(Ďalší účastník diskusie: Gejza Blaas, riaditeľ VÚEPP)

19. 11. 2007 - Prednáška na konferencii
konferencia SAŽP "Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000" (link)
Téma: NATURA 2000 a vlastnícke preferencie – stret verejného a súkromného záujmu

25. 10. 2007 - Verejná diskusia
týždenník .týždeň, klub A4 (bývalé Véčko)
Téma: Globálne otepľovanie – fakty a dohady (link)

01. 05. 2007 - TA3: Diskusia
Téma: K ťažbe v Tichej a Kôprovej doline

20. 04. 2007 - Tlačová konferencia KI
Téma: Predstavenie štúdie Východiská reformy lesného hospodárstva v SR

28. 2. 2007 - Verejná diskusia
Bratislavský inštitút humanizmu
Téma: Globálne otepľovanie
(s profesorom klimatológie Milanom Lapinom)

5. 12. 2006 - TV Markíza: Televízne noviny
Téma: Pripravované zmeny zákona o Slovenskom pozemkovom fonde

30. 11. 2006 - TV Markíza: Televízne noviny
Téma: Dotácie pre poľnohospodárov

4. 8. 2006 - Hospodárske noviny: Rozhovor
Názov článku: Otepľovanie vyznieva ako európsko-americký súboj

3. 8. 2006 - Rádio Slovensko: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Téma: Programové vyhlásenie vlády v oblasti pôdohospodárstva

7. 12. 2005 - Rádio Slovensko: Popoludnie s rozhlasom
Téma: Protesty poľnohospodárov
(Ďalší účastníci: predseda SPPK Ivan Oravec, predseda Združenia agropodnikateľov a vlastníkov pôdy Pavol Bottka, poslankyňa NR SR za SDKÚ Jarmila Tkáčová)

10. 11. 2005 - Prednáška
Centrum pre európsku politiku
Téma: Príčiny, dôsledky a možnosti riešenia krízy agrárneho trhu.

20. 10. 2005 - STV: Spravodajská relácia Správy a komentáre
Téma: Prideľovanie agrodotácií Ministerstvom pôdohospodárstva SR (spolu so štátnym tajomníkom MP SR Radošovským)

20. 8. 2005 - Rádio Slovensko: diskusná relácia Sobotné dialógy
Téma: Poľnohospodárske dotácie
(Ďalší účastníci diskusie: minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ivan Oravec, tieňový minister pôdohospodárstva za stranu Smer-SD Marián Záhumenský)

16. 12. 2004 - TA3: Správy
Téma: Poľnohospodárske dotácie

9. 12. 2004 - STV: Diskusná relácia “Pod lampou”
Téma: “Tatry, lesy a ľudia”

25. 10. 2004 - TA3: Diskusná relácia “Téma dňa”
Téma: Environmentálny fond

01 januára 2000

Štúdie a odborné články

2008

Kazda, R.: Analýza rizík korupcie a klientelizmu v správe štátnych pôd a v nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov. Apríl, 2008.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2007

Kazda, R.: Východiská reformy lesného hospodárstva v SR. Apríl, 2007.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2006

Kazda, R. (ed.): Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2006.

 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke KI tu.
 • Štúdia je súčasťou zborníka príspevkov z konferencie, dostupná je na stiahnutie na internetovej stránke KI tu.

Kazda, R.: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku. Republiková únia zamestnávateľov, máj 2006.

 • príprava podkladov ku kapitole 5.5 Ochrana životného prostredia a 6.3 Pôda, poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • na stiahnutie tu
 • celá publikácia tu

Kazda, R.: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

 • In: Kollár, M. – Bútora, M. (ed.): Predsavzatia a skutočnosť II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.
 • podklady ku kapitole na stiahnutie tu

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

 • In: Kollár, Miroslav (ed.)- Mesežnikov, Grigorij (ed.)- Bútora, Martin (ed.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.

2005

Kazda, R.: Možnosti znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného prostredia v SR.

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

2004

Kazda, R.: Poľnohospodári.

Kazda, R.: Poľnohospodári.


2003

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.


Kazda, R.: Životné prostredie.

 • In: Gál, Fedor (ed.)- Gonda, Peter (ed.) - Kollár, Miroslav (ed.) - Mesežnikov, Grigorij (ed.) - Timoracký, Marián (ed.) - Zajac, Peter (ed.): Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003


Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia.

 • In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS, 2003.


2002

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo ako špecifický korupčný priestor.


Kazda, R.: Riziká a prejavy korupcie v poľnohospodárstve a možnosti ich riešenia


1999

Cambel, B. – Hrnčiarová, T. – Kozová, M. – Kazda, R.: Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny.

 • In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV), 1999.


Kazda, R.: – Cambel, B.: Identification of soil compactness. Poster.

 • In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice, 1999.


Kazda, R.: – Nováková, K. – Píš, V. – Kubu, M. – Lichner, Ľ.: Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu.

 • VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV), 1999.


Cambel, B. – Alena, J. – Kazda, R.: Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI), 1999.


Kazda, R.: – Cambel, B. – Jarkovský, J.: Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI), 1999.

Iné odborné práce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)

 • člen riešiteľského kolektívu zodpovedný za spracovanie oblastí životného prostredia a technickej infraštruktúry (6 miest)
 • hlavný koordinátor (1 mesto)
 • hlavný riešiteľ (1 obec)
 • finalizácia dokumentu (1 mesto)

Posúdenie efektívnosti a potreby využívania odvodňovacích čerpacích staníc, ktoré sú súčasťou HOZ. Hydromeliorácie š.p., 2003.

 • člen riešiteľského kolektívu

Posudzovanie uplatnenia a potreby rekonštrukcií odvodňovacích systémov. Hydromeliorácie š.p., 2003.

 • zodpovedný riešiteľ

The Study for Sustainable Development of Agriculture in Zahorska Lowland and Protection of Natural Resources. Medzinárodný slovensko-japonský projekt, 2002.

 • člen riešiteľského kolektívu

Pilotný projekt integrovaného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. VÚMKI, 1999

 • člen riešiteľského kolektívu

Odvedenie vnútorných vôd z hľadiska ochrany územia pred povodňami. Odborná úloha. VÚMKI, 1998

 • člen riešiteľského kolektívu

Vyhodnotenie transportných a retenčných charakteristík pokryvných vrstiev na Východoslovenskej nížine. VÚZH, 1996

 • člen riešiteľského kolektívu

Konferencie

Realizované konferencie:

Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva
 • Ružomberok, 6. novembra 2007
 • Informácie tu

Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR
 • Ružomberok, 7. novembra 2006
 • Informácie tu, publikácia tu

Environmentálna politika v SR
 • Ružomberok, 19.-20. apríla 2005
 • Informácie tu, fotografie tu, publikácia tu