08 októbra 2002

Domino Fórum, 3.10.2002: Ako za starých čias

Poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia patria k odvekým ideovým konkurentom. Vývoj koaličných rozhovorov však naznačuje, že najbližšie štyri roky môže oba rezorty spájať spoločný fenomén: minister za Stranu maďarskej koalície.

Od prvých demokratických volieb uplynulo vyše dvanásť rokov, z toho vyše desať rokov rezort poľnohospodárstva viedli ministri strán s výrazne socialistickou a protireformnou politikou (HZDS, SDĽ). Dnes je teda presiaknutý korupciou a plytvaním verejnými financiami. Princípy udeľovania dotácií umožňujú rast klientelizmu a mafistických prepojení na bezpečný a ťažko kontrolovateľný zdroj príjmov zo štátnej pokladnice. Hoci súkromne hospodáriaci roľníci sú najefektívnejšou formou hospodárenia, pretrváva ich diskriminácia v prospech krachujúcich družstiev a obchodných spoločností. Podiel pôdy obhospodarovanej roľníkmi je najnižší spomedzi krajín V4 a neochota riešiť nevyjasnené vlastnícke vzťahy k pôde nedáva vyhliadky na zlepšenie. Poľnohospodárstvo je stratové a spotrebiteľ trpí.

Už pred parlamentnými voľbami bolo zjavné, že o rezort pôdohospodárstva prejavovali záujem iba Ficov Smer a SMK. Neúspech Smeru možno vnímať ako skvelú príležitosť očistiť rezort. Je tu šanca uskutočniť dekomunizáciu pôdohospodárskej politiky. SMK však nie je klasickou pravicovou stranou. Navyše – môžeme len ťažko očakávať, že podunajské družstvá, zvyknuté na pravidelný prísun dotácií, by zásadnú zmenu politiky zo strany SMK privítali.

Pokiaľ ide o ministerstvo životného prostredia, Slovensko nie je schopné začať pochybovať o zmysle rezortu. V hodnotení všetkých porevolučných vlád sa mu ušlo najmenej kritiky a jednotná ideová línia pretrváva bez ohľadu na stranu, ktorej ministerstvo pripadne. Trendom všetkých ministrov bolo vyhlasovanie nových a zvyšovanie ochrany starých chránených území. Očakávať možno i ďalšie zvyšovanie tlaku na výdavky zo štátneho rozpočtu, preferovanie marginálnych tém na úkor hospodárskeho rozvoja regiónov, ale i množstvo etatistických návrhov.

Zdá sa, že neočakávané víťazstvo slovenskej pravice viedlo k zbytočne prehnaným ováciám. V prípade poľnohospodárstva a životného prostredia bude dôvodom na oslavu čokoľvek nad stagnáciou.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 40/2002 (3.10.2002)